Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is Winvio's beleid om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die wij van u kunnen verzamelen via onze website, https://winvio.com/.

Loggegevens

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen onze servers automatisch de standaardgegevens loggen die door uw webbrowser worden verstrekt. Deze gegevens worden beschouwd als "niet-identificerende informatie", aangezien u hierdoor niet persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Het kan gaan om het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, uw browsertype en -versie, de pagina's die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op elke pagina doorbrengt, en andere details.

Persoonlijke informatie

Wij kunnen u om persoonlijke informatie vragen, zoals uw naam en e-mailadres. Deze gegevens worden beschouwd als "identificerende informatie", omdat ze u persoonlijk kunnen identificeren. Wij vragen alleen om persoonlijke informatie die relevant is voor het verlenen van een dienst aan u, en gebruiken deze alleen om te helpen bij het verlenen of verbeteren van deze dienst.

Hoe wij informatie verzamelen

Wij verzamelen informatie op een eerlijke en wettige manier, met uw medeweten en toestemming. Wij laten u ook weten waarom wij deze informatie verzamelen en hoe deze zal worden gebruikt. Het staat u vrij om ons verzoek om deze informatie te weigeren, met dien verstande dat wij u zonder die informatie wellicht niet bepaalde door u gewenste diensten kunnen verlenen.

Gebruik van informatie

Wij kunnen een combinatie van identificeerbare en niet-identificeerbare informatie gebruiken om te begrijpen wie onze bezoekers zijn, hoe zij onze diensten gebruiken, en hoe wij hun ervaring met onze website in de toekomst kunnen verbeteren. Wij maken de details van deze informatie niet openbaar, maar kunnen geaggregeerde en geanonimiseerde versies van deze informatie delen, bijvoorbeeld in trendrapporten over website- en klantengebruik.

Verwerking en opslag van gegevens

Wij bewaren persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om een dienst te verlenen, of om onze diensten in de toekomst te verbeteren. Terwijl wij deze gegevens bewaren, zullen wij ze beschermen met commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal te voorkomen, evenals onbevoegde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging. Dit gezegd zijnde, wijzen wij erop dat geen enkele methode van elektronische transmissie of opslag 100% veilig is, en kunnen wij geen absolute veiligheid van gegevens garanderen.

Cookies

Wij gebruiken "cookies" om informatie over u en uw activiteiten op onze site te verzamelen. Een cookie is een klein stukje data dat onze website op uw computer opslaat en bij elk bezoek raadpleegt, zodat we kunnen begrijpen hoe u onze site gebruikt en u inhoud kunnen aanbieden op basis van de voorkeuren die u hebt opgegeven.

Indien u geen cookies van ons wenst te aanvaarden, dient u uw browser zo in te stellen dat cookies van onze website worden geweigerd, met dien verstande dat wij u zonder deze cookies wellicht niet bepaalde door u gewenste diensten kunnen leveren. Dit beleid dekt alleen het gebruik van cookies tussen uw computer en onze website; het dekt niet het gebruik van cookies door diensten van derden die wij op onze site gebruiken.

Toegang van derden tot informatie

Wij kunnen gebruik maken van diensten van derden voor onze website en marketingactiviteiten. Deze diensten hebben uitsluitend toegang tot onze gegevens om namens ons specifieke taken uit te voeren. Wij delen geen persoonlijk identificeerbare informatie met deze diensten zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij geven deze diensten geen toestemming om onze gegevens openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.

Wij zullen verzoeken van de overheid en rechtshandhavingsinstanties om gegevens weigeren als wij van mening zijn dat een verzoek te breed is of geen verband houdt met het gestelde doel. Wij kunnen echter wel meewerken als wij van mening zijn dat de gevraagde informatie noodzakelijk en gepast is om te voldoen aan een juridisch proces, om onze eigen rechten en eigendommen te beschermen, om de veiligheid van het publiek en van andere personen te beschermen, om een misdrijf te voorkomen, of om te voorkomen dat wij redelijkerwijs van mening zijn dat er sprake is van illegale, wettelijk vervolgbare of onethische activiteiten.

Wij delen of verstrekken anderszins geen persoonlijke informatie aan derden. Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke informatie niet aan marketeers of derden.

Privacy van kinderen

Deze website richt zich niet bewust op kinderen en verzamelt geen persoonlijke informatie van kinderen. Als ouder/voogd verzoeken wij u contact met ons op te nemen als u denkt dat uw kind deelneemt aan een activiteit waarbij persoonlijke informatie op onze website betrokken is, en u geen kennisgeving of verzoek om toestemming hebt ontvangen. Wij gebruiken de door u verstrekte contactgegevens niet voor marketing- of promotiedoeleinden.

Grenzen van ons beleid

Dit privacybeleid dekt alleen Winvio's verzameling en behandeling van gegevens. Wij werken alleen met partners, filialen en derde-partij aanbieders waarvan het privacy beleid overeenkomt met het onze, maar wij kunnen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor hun respectieve privacy praktijken.

Onze website kan links bevatten naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over de inhoud en het beleid van die sites, en geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor hun respectieve privacypraktijken.

Wijzigingen in dit beleid

Naar ons goeddunken kunnen wij dit beleid bijwerken om de huidige aanvaardbare praktijken weer te geven. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om gebruikers op de hoogte te brengen van wijzigingen via onze website. Als u deze site blijft gebruiken nadat er wijzigingen in dit beleid zijn aangebracht, wordt dit beschouwd als een aanvaarding van onze praktijken inzake gegevens en persoonlijke informatie.

Uw rechten en verantwoordelijkheden

Als onze gebruiker hebt u het recht geïnformeerd te worden over de manier waarop uw gegevens worden verzameld en gebruikt. U hebt het recht te weten welke gegevens wij over u verzamelen en hoe deze worden verwerkt. U hebt het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren en bij te werken, en om te vragen dat deze worden verwijderd.

U hebt het recht om ons gebruik van uw gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken, met behoud van het recht om uw persoonlijke informatie voor uw eigen doeleinden te gebruiken. U hebt het recht om te weigeren dat uw gegevens worden gebruikt in besluiten die uitsluitend op geautomatiseerde verwerking zijn gebaseerd.

Neem gerust contact met ons op als u zorgen of vragen hebt over de manier waarop wij met uw gegevens en persoonlijke informatie omgaan.

Dit beleid is van kracht met ingang van 1 april 2024.

Bianca is sinds een jaar onze redacteur voor het Nederlandse deel van Winvio. Ze schrijft reviews over de Nederlandse casino's en volgt het nieuws omtrent de gokmarkt op de voet.

Bianca Gouweleeuw

Bianca Gouweleeuw

Online Kansspelen Expert & auteur

Casino's vergelijken.

Vind je online casino

Gratis Spins.

Exclusieve Deals

Betaalmogelijkheden.

iDeal & Creditcard

Live Casinos.

Verbeter je kansen